Chirurgia mäkkých tkanív
28. - 29. apríl 2018
Hotel Senec

BSAVA Manuál klinickej patológie

Na kongrese Nová Veterinária 2015 sme začali predávať druhý česko/slovenský preklad publikácie z radu BSAVA Manuálov - Klinická patológia psa a mačky. Knihu bude možné kúpiť priamo v stánku SAVLMZ, alebo v internetovom obchode SAVLMZ - shop.savlmz.sk. Na kúpu bude možné využiť Kredity SAVLMZ ako aj Vzdelávacie poukazy KVL pre rok 2016.