Chirurgia mäkkých tkanív
28. - 29. apríl 2018
Hotel Senec

Bart Van Goethem

Bart Van Goethem, DVM, PhD, Dipl ECVS

Bart absolvoval univerzitu v Ghente (Belgicko) v r. 1996. Prvé 4 roky svojho profesijného života strávil prácou vo vlastnej všeobecnej praxi v kombinácií s polovičným úväzkom chirurgického asistenta na univerzite v Ghente. V roku 2001 nastúpil na ECVS rezidentský tréning na univerzitu v Utrechte (Holandsko), po ktorom sa presunul do privátnej praxe, keď ako chirurg pracoval na rôznych referenčných pracoviskách. Na univerzitu v Ghente sa vrátil v roku 2005, aby v roku 2007 dosiahol titul Diplomate ECVS a o dva roky neskôr sa stal vedúcim kliniky chirurgie mäkkých tkanív. V roku 2016 mu bol univerzitou v Utrechte udelený titul PhD.. Je entuziastickým propagátorom minimálne invazívnej chirurgie, prednáša na národnej a medzinárodnej úrovni, je autorom článkov a kapitol niekoľkých kníh a pôsobí ako recenzent vo viacerých národných a medzinárodných časopisoch.