Chirurgia mäkkých tkanív
28. - 29. apríl 2018
Hotel Senec

Sponzori a partneri kongresu

Naša vďaka patrí všetkým zúčastneným firmám a podporovateľom Jarného kongresu SAVLMZ 2018.

Generálny sponzor SAVLMZ
Hlavní partneri kongresu
Diamantový partner
Platinový partner
Špeciálni partneri kongresu
Mediálni partneri
Partneri kongresu
Cymedica SK, spol. s r.o.
Slo-Werfft, spol. s r. o.