Chirurgia mäkkých tkanív
28. - 29. apríl 2018
Hotel Senec

Veronika Talandová

MVDr. Veronika Talandová

Štúdium na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne na Fakulte veterinárneho lekárstva ukončila v roku 2008. V rokoch 2008-2011 pracovala na súkromnej veterinárnej klinike v Bratislave so zameraním na malé zvieratá. Od roku 2010 pracuje pre veterinárne diagnostické laboratórium LABOKLIN s. r. o. Venuje sa klinickej patológii, hematológii, konzultačnej činnosti a sprostredkovaniu aktuálnych informácií laickej i odbornej verejnosti. Absolvovala stáže v oblasti laboratórnej diagnostiky na Vetmeduni vo Viedni a v LABOKLINe v Linzi. Mala prednášky z oblasti hematologickej diagnostiky pre veterinárnych lekárov a genetiky pre chovateľské kluby psov.