Chirurgia mäkkých tkanív
28. - 29. apríl 2018
Hotel Senec

Životopisy

Bart Van Goethem

vedúci oddelenia chirurgie mäkkých tkanív
Univerzita Ghent

Detail

Jozef Talajka

súkromný veterinárny lekár
workshop SPDD

Detail

Pavol Valašek

súkromný veterinárny lekár
workshop SPDD

Detail

Peter Mláka

súkromný veterinárny lekár
Kardio workshop

Detail

Helena Danielová

vedúci odborný pracovník, Laboklin
sekcia Veterinárne sestry

Detail

Veronika Talandová

veterinárny konzultant, Laboklin
sekcia Veterinárne sestry

Detail

Medixray s.r.o.

workshopu - komplexný veterinárny RTG systém s priamou digitalizáciou

Detail