Chirurgia mäkkých tkanív
28. - 29. apríl 2018
Hotel Senec

Registračné poplatky a podmienky

REGISTRÁCIA BOLA SPUSTENÁ 5. MARCA!


Registračné poplatky

Hlavný odborný víkedový program
(Účastníkom zo zahraničia - platcom DPH - systém vygeneruje vložné bez DPH)
Včasný registračný poplatok
(registrácia do 9. apríla 2018)
Štandardný registračný poplatok
(registrácia od 10. do 23. apríla 2018)
Platba na mieste v hotovosti v €/kartou
(nesúvisí s predchádzajúcou on-line registráciou)
Registrácia, resp. platba na mieste je najdrahšia! Využite on-line registráciu a ušetrite platbou pred začiatkom kongresu. Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%.
Doktor - Člen SAVLMZ(ČAVLMZ) 95€ 115€ 130€
Doktor - Nečlen 120€ 145€ 160€
Sestričky/technický personál*
(platí pre jednu osobu sprevádzajúcu doktora - člena SAVLMZ)
v cene vložného
- doktora - člena SAVLMZ
10€ 25€
Sestričky/technický personál*
(platí pre každú ďalšiu osobu sprevádzajúcu doktora - člena SAVLMZ, alebo osobu bez sprievodu so zamestnávateľom - členom SAVLMZ)
20€ 30€ 45€
Sestričky/technický personál*
(zamestnávateľ je nečlen SAVLMZ)
35€ 45€ 60€
Študent (riadne štúdium) - Člen SAVLMZ** 35€ 50€ 65€
Študent (riadne štúdium) - Nečlen** 45€ 60€ 75€

 

Autori posterov majú nárok na registračný poplatok znížený o 30% až po schváleni posteru.


Členovia SAVLMZ môžu na úhradu celkovej sumy využiť Kredity SAVLMZ. Pred samotnou registráciou je potrebné prihlásiť sa do Členskej zóny (v hornej časti webovej stránky). Členský príspevok SAVLMZ je možné zakúpiť priamo počas on-line registrácie na kongres, získate tak možmosť okamžitého uplatnenia Kreditov SAVLMZ, členské je platné 365 dní od dňa úhrady.

Pre uplatnenie zníženého členského registračného poplatku musíte byť riadnym členom SAVLMZ alebo ČAVLMZ(doktori). Členovia SAVLMZ si môžu svoje aktuálne členstvo skontrolovať po prihlásení sa v hornej časti webovej stránky, resp. na web stránke asociácie.

*Vložné pre veterinárne sestry umožňuje vstup LEN na sobotný program v sekcii Veterinárne sestry a neoprávňuje účastníka na vstup do ostatných sekcií s odborným programom! Pre uplatnenie registračného poplatku pre sestričky/technický personál musí Vašu registráciu vykonať Váš zamestnávateľ, alebo musíte pri registrácii predložiť potvrdenie, že ste v čase konania kongresu zamestnancom veterinárneho pracoviska. Ak je Váš zamestnávateľ, doktor - riadny člen SAVLMZ, môže Vás (jedna osoba) prihlásiť v rámci svojho vložného na kongres (platí pri registrácii do 9.4.2018).

**Pre uplatnenie študentského registračného poplatku musíte pri registrácii predložiť ISIC kartu ako potvrdenie, že ste v čase konania kongresu riadnym študentom denného štúdia na veterinárskej univerzite alebo fakulte.


Vložné na hlavný odborný program zahŕňa (je nedeliteľné)

Vstup na prednášky
Zborník prednášok
Občerstvenie počas prestávok
Obed v sobotu(doktori)
Vstup na výstavnú plochu
 

Stravné

(Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%)

Registrovaní účastníci Lístky pre hostí
Obed - hlavný program - doktori - sobota 28.4.2018 v cene vložného 15€
Obed - hlavný program - sobota a nedeľa 28. a 29.4.2018 15€ 15€
Sobotný spoločenský večer, sobota 28.4.2018 35€ 42€

 

Víkendové workshopy (on-line registračný formulár rovnaký ako na víkendový odborný program)

Sprievodný odborný program - Hotel Senec Doktor - účastník kongresu Študent - účastník kongresu
Workshop SPDD, 28.4.2018, 9:45-10:30, 12:00-12:45, 15:15-16:00 v cene víkendového odborného programu (max 10/blok) v cene víkendového odborného programu v prípade voľnej kapacity
Workshop Medixray, 28.4.2018  informácie v stánku Medixray

 

Ako sa zaregistrovať


Na kongres sa prihlásite vyplnením on-line formulára. 

Po vyplnení a odoslaní on-line registračného formulára dostanete na vašu emailovú adresu pokyn na úhradu registračných poplatkov. Po pripísaní platby na účet organizátora vám pošleme na emailovú adresu, použitú pri registrácii riadnu elektronickú faktúru (na jej vytvorenie použijeme vami vyplnené fakturačné údaje).
Účastníci zo zahraničia - platcovia DPH, ktorí chcú mať výšku vložného zníženú o 20% DPH, musia správne vyplniť údaj IČ DPH v tvare napr. CZ1234567890, po automatickej verifikácii v európskom zozname platcov DPH systém vygeneruje ceny bez DPH.


Spôsob platby


Účastník má k dispozícii niekoľko možností platby za registráciu:

TatraPay 
Platba internet bankingom Tatra banky. Po odoslaní vyplneného formulára ste presmerovaný priamo na stránku Tatra banky, kde sa prihlásite a potvrdíte Vašu platbu. (Viac informácií o službe TatraPay)

Platobnou kartou (CardPay - VISA, MasterCard, Diners Club) - bez poplatkov na strane platiaceho! (ideálne pre zahraničných účastníkov) 
Platba kreditnými a debetnými kartami VISA, VISA Electron*, EuroCard, MasterCard a Diners Club. Práve toto je najrozšírenejší spôsob platby na celom svete, preto je vhodná aj pre zákazníkov zo zahraničia. Výhodou je, že týmto spôsobom môžete platiť bez ohľadu na to, ktorá banka a v ktorej krajine vám kartu vydala. Funguje podobne ako internet banking, avšak namiesto čísla účtu zadávate údaje o Vašej platobnej karte. Zadávanie týchto informácií prebieha na zabezpečenej stránke Tatra banky, my sa k žiadnym údajom o Vašej karte nedostaneme.
* Upozornenie: kartami VISA Electron je možné platiť cez internet iba v prípade, že na zadnej strane obsahujú tzv. CV kód (3-miestny kontrolný číselný kód). Nie všetky banky takéto karty VISA Electron vydávajú. (Viac informácií o službe CardPay)

Na základe zálohovej faktúry
Všetky online platby sú realizované na stránkach banky účastníka. Organizátor od banky obdrží len informácie o úspešnosti realizovanej platby s údajmi nevyhnutnými pre jej identifikáciu.

 

Storno poplatky


Ak potrebujete z akýchkoľvek dôvodov zrušiť svoju účasť na kongrese, môžete svoju registráciu prepísať na inú osobu. Informácie o účastníkovi a kontaktné dáta musia byť odoslané na emailovú adresu info@savlmz.sk.

Ak nie ste schopný nájsť za seba náhradu, bude Vám fakturovaný storno poplatok nasledovne: odhlásenie účasti do 23.apríla 2018 – 16€, po 23.apríli 2018 – 20€, bez oznámenia neúčasti – 25€. Vrátenie zvyšnej sumy, resp. vystavenie storno faktúry bude vykonané po ukončení kongresu.

V prípade zrušenia kongresu z dôvodov bez vplyvu organizátora Jarného kongresu SAVLMZ 2018, bude vrátený registračný poplatok zredukovaný o už vykonané investície.

Registračný stánok


Registračný stánok bude umiestnení v blízkosti výstavnej plochy v Hoteli Senec a bude otvorený nasledovne:

Piatok  27.apríl   16:00 – 20:00 (len pre vystavovateľov)
Sobota 28.apríla 08:00 – 18:00
Nedeľa 29.apríla 08:30 – 13:30

Zaregistrujte sa už teraz a ušetrite na vložnom!