Chirurgia mäkkých tkanív
28. - 29. apríl 2018
Hotel Senec

Beh zdravia - podporme slovenské národné plemená psov

Celá akcia je zameraná na podporu chovu slovenských národných plemien psov (SNPP). Už viac ako rok podporujeme veterinárnu starostlivosť v klube slovenského hrubosrstého stavača. Zmluva medzi SAVLMZ a klubom SHS je prístupná na www.savlmz.sk. Chceme rozšíriť spoluprácu a podporiť aj ostatné národné plemená psov. Preto sme sa rozhodli zorganizovať: BEH ZDRAVIA. Cieľom akcie je naštartovať a podporiť zdravší životný štýl veterinárnych lekárov a zabezpečiť financie na lepšiu zdravotnú starostlivosť psov slovenských národných plemien. 

Podmienky účasti:
Vyhovujúci zdravotný stav, dobrá nálada a chuť pomôcť.
Dobrovoľné štartovné minimum 10 eur/osoba
Každý účastník dostane pamätné tričko, nealkoholický nápoj. 

Pripravili sme dve trasy:
Prvá – 6 km – pre bežcov
Druhá – 3 km – pre bohémov a deti

Štart: sobota 28.4.2018 o 18.30. Stretneme sa pred vchodom do Hotela Senec. 

Vyzbieraná suma + taká istá suma od SAVLMZ pôjde na podporu slovenských národných plemien psov. 

Podporme SNPP a tým aj sami seba.

MVDr. Róbert Maňko
Prezident SAVLMZ