Chirurgia mäkkých tkanív
28. - 29. apríl 2018
Hotel Senec

25. rokov od založenia SAVLMZ

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ) vznikla ako nástupnícka asociácia Československej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (ČSAVLMZ) v roku 1993. Jej prvým prezidentom sa stal po jej vzniku MVDr. Gabriel Varga, ktorý bol aj spoluzakladateľom ČSAVLMZ. Tá vznikla ako reakcia na zmenené spoločenské pomery ako aj potrebu zvyšovania úrovne informovanosti členov novovzniknutých veterinárnych komôr v Čechách a na Slovensku.

Hlavnou náplňou činnosti SAVLMZ, našej terajšej asociácie, bolo od jej začiatku (a je aj po dnes) organizovanie ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov, ktorí sa vo svojej praxi zaoberajú liečením malých zvierat. Od roku 1992 až po rok 2003 to znamenalo prípravu kongresu SAVLMZ, usporiadavaného každoročne na jeseň v Košiciach. Spolu s kongresom SAVLMZ si zúčastnení veterinárni lekári mali možnosť prezrieť aj výstavu Veterinária, kde sa prezentovali farmaceutické firmy, firmy vyrábajúce veterinárne prístroje a nástroje a v neposlednom rade petfoodové firmy.

Ku vysokej kvalite týchto akcií prispeli kontakty získané na prednášajúcich v zahraničí. Otvorenie dverí pre tieto kontakty umožnilo členstvo SAVLMZ vo svetovej organizácii World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) a Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA). ČSAVLMZ sa stala ich členmi na svetovom kongrese v Ríme v roku 1992 a SAVLMZ ako už samostatná organizácia v roku 1993 na kongrese v Berlíne.

viac v Histórii asociácie