Chirurgia mäkkých tkanív
28. - 29. apríl 2018
Hotel Senec

Vrodené srdcové vady - Kardio workshop

Téma: Vrodené srdcové vady - ultrasonografia

Chceš poznať základné charakteristiky najčastejších srdcový vád u psa?
Ako zjednodušiť diagnostický proces, na čo sa zamerať?

Prednášajúci preberie základné charakteristiky najčastejších srdcových vád (PDA, VSD, ASD, PS, AS, MD, TD a TTF) a systematický diagnostický postup pri ultrasonografickom vyšetrení (ako postupne zúžiť okruh možných diagnóz a prísť ku konkrétnej jednej diagnóze).

prednášajúci: MVDr. Peter Mláka (2 rovnaké bloky počas soboty, max 15 účastníkov)

termíny workshopu: 28.4.2018, Hotel Senec, 11:15-12:00, 14:30-15:15