Chirurgia mäkkých tkanív
28. - 29. apríl 2018
Hotel Senec

Doplnili sme ďalší workshop

Vrodené srdcové vady - MVDr. Peter Mláka

hceš poznať základné charakteristiky najčastejších srdcový vád u psa?
Ako zjednodušiť diagnostický proces, na čo sa zamerať?

Viac v programe wokrshopu