Chirurgia mäkkých tkanív
28. - 29. apríl 2018
Hotel Senec

Použitie zobrazovacej techniky (film, CR, DR) - workshop

Komparácia signifikantných diferencii muskulo-skeletálnej skiagrafickej diagnostiky v kontexte použitej zobrazovacej techniky (film, CR, DR).

Digitalizácia v rádiológii je obrovským krokom vpred v oblasti „klasických“ vyšetrovacích metód. Prudký vývoj technológií a hlavne výpočtovej techniky umožňuje v súčasnej dobe plnohodnotne využívať výhody tohto moderného systému. Posun od chemického procesu pri vyvolávaní snímok k priamej digitalizácii je porovnateľný snáď len z pokrokom v oblasti mobilných telefónov prípadne zobrazovacích TV panelov.

V základnom členení môžeme digitalizáciu rozdeliť na dve základné časti.

-       priama digitalizácia (DR direct radiography)

-       nepriama digitalizácia (CR computed radiography)

Témou nášho workshopu je predstavenie úplne nového komplexného veterinárneho RTG  systému s priamou digitalizáciou s mimoriadne priaznivým pomerom cena/výkon, poukázať na základné rozdiely medzi jednotlivými zobrazovacími metódami, praktickými ukážkami jednoznačne preukázať výhody priamej digitalizácie oproti chemickému procesu a nepriamej digitalizácii. Chceme potencionálnym zákazníkom predviesť prácu s naším novým produktom a ukázať dosiaľ vo veterinárnej praxi nevidenú kvalitu zobrazenia.

 

Preto Vás srdečne pozývam do nášho stánku, kde za asistencie našich krásnych hostesiek radi zodpovieme všetky Vaše otázky.

 

 

                                                                                  Miloš Kadlec – konateľ Medixray s.r.o.

 

 

 zabezpečuje tento workshop