Chirurgia mäkkých tkanív
28. - 29. apríl 2018
Hotel Senec

Miesto akcie

Jarný kongres SAVLMZ 2018 sa uskutoční v Hoteli Senec, približne 30km od Bratislavy. V kongresových priestoroch hotela budú prebiehať prednášky, predkongresová časť ako aj výstavná časť kongresu a večerná "garden" párty.

Ďalšie informácie o hoteli nájdete na webových stránkach www.hotelsenec.sk

 mapka