Chirurgia mäkkých tkanív
28. - 29. apríl 2018
Hotel Senec

Helena Danielová

MVDr. Helena Danielová

Študovala na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, štúdium ukončila v roku 2007. Počas štúdia absolvovala domáce ako aj zahraničné pobyty so zameraním na veterinárnu prax malých zvierat. Po ukončení štúdia sa venovala práci vo veterinárnej nemocnici v Bratislave s non-stop prevádzkou. Od roku 2011 pracuje pre veterinárne laboratórium Laboklin v Bratislave ako veterinárny lekár pre laboratórnu diagnostiku, v roku 2012 sa k jej konzultačným povinnostiam pripojilo vedenie laboratória. Počas práce pre Laboklin mala možnosť zúčastniť sa stáží v zahraničných laboratóriách, ako aj mnohých prednášok a seminárov, aby sa mohla so svojimi kolegami deliť o aktuálne informácie zo sveta veterinárnej medicíny. Náplňou jej práce je okrem vyššie spomínaných aj vzdelávacia činnosť veterinárnych lekárov, sestričiek a nevyhýba sa ani prednáškam pre chovateľov zvierat v oblasti genetiky.