Chirurgia mäkkých tkanív
28. - 29. apríl 2018
Hotel Senec

Pavol Valašek

MVDr. Pavol Valašek


Palo je absolventom Košickej alma mater, kde v roku 2001 promoval s vyznamenaním. Od roku 2003 pôsobí v praxi malých zvierat. Skúsenosti zbieral doma aj v zahraničí a v roku 2007 spoluzakladal kliniku VetPoint v Bratislave-Petržalke, kde pracuje dodnes. Jeho hlavným zameraním je diagnostika a terapia kostných a kĺbnych ochorení. Palo absolvoval viacero špecializovaných workshopov v cykle AOVET Master class zameraných na pokročilú liečbu zlomenín, diagnostiku a liečbu uhlových deformít končatín, použitie pokročilých metód fixácie od konvenčných vnútorných fixácií, cez pokročilé uzamykateľné systémy (Synthes, Fixin...) až po aplikáciu externých systémov vrátane Ilizarov. Palo publikuje a prednáša doma aj v zahraničí. Aktívne participuje v organizovaní vzdelávania na Slovensku a taktiež sa venuje prekladateľskej činnosti (BSAVA manuály v produkcii SAVLMZ). Palo je otcom dvoch (8,10) a to málo voľného času , čo mu ostáva venuje rekreačným športom, cestovaniu a beletrii.