Chirurgia mäkkých tkanív
28. - 29. apríl 2018
Hotel Senec

Peter Mláka

MVDr. Peter Mláka

Štúdium ukončil na VFU v Brne v roku 1997. Od roku 1999 pracuje ako všeobecný veterinárny lekár vo veterinárnej praxi Ejmi v Bojniciach. Jeho hlavné oblasti záujmu sú kardiológia a ortopédia. V kardiologickej oblasti získal najviac skúseností na kurzoch ESAVS-Cardiology I, II a III. Vykonáva screeningové vyšetrenia na DCM u chrtov a nemeckej dogy a na MMVD u kavalierov.
Je ženatý. S manželkou Kristínou majú 4 deti.