Chirurgia mäkkých tkanív
28. - 29. apríl 2018
Hotel Senec

Jozef Talajka

MVDr. Jozef Talajka

Vysokú školu veterinárnu v Košiciach, odbor všeobecné veterinárne lekárstvo  ukončil v r. 1989. Po ukončení štúdia pracoval v pozícii zootechnika vo výkrme HD a zoologického námestníka v ZOO Bratislava.

Od roku 1992 vykonáva veterinárnu prax. V roku 1999 založil vlastnú prax pre spoločenské zvieratá AHAVET. Od roku 2001 pracuje  ako člen Disciplinárnej komisie KVL SR, 13 rokov ako jej predseda. Od roku 2010 je predsedom Spoločnosti posudzovateľov DBK a DLK  SAVLMZ. 24 rokov je členom SAVLMZ a ČAVLMZ. 

Vo svojej praxi sa zameriava na dermatológiu, cytológiu, rádiológiu, ortopédiu, chirurgiu a neurológiu.

Získal certifikát  Štvorročného medzinárodného dermatologického kurzu ESAVS, Posudzovateľa DBK a DLK, Posudzovateľa luxácie pately, trojročného röntgenologického kurzu kliniky Jaggy, trojročného neurologického kurzu kliniky Jaggy, medzinárodného cytologického kurzu.

Prednášal na veterinárnych kongresoch na témy dermatológie, cytológie a röntgenológie. Každoročne organizuje  ako predseda SPDD niekoľko workshopov v ortopédii a röntgenológii.

Organizuje osvetovú činnosť a prednášky pre chovateľské kluby psov a mačiek na témy dermatológie, luxácie pately a dysplázie bedrového a lakťového kĺbu.