Chirurgia mäkkých tkanív
28. - 29. apríl 2018
Hotel Senec

Sekcia Veterinárna sestra/technik

Čo s pacientom keď potrebujeme vzorky? (V. Talandová)
 - príprava pacienta na odber vzorky
 - šetrná manipulácia so zvieraťom
 - základné odbery: krv, moč, mikrobiológia
 - výber skúmavky, tampónu

Máme vzorku, čo ďalej? (V. Talandová)
 - manipulácia so vzorkou, centrifugácia
 - krvný náter
 - vypĺňanie žiadanky
 - balenie vzorky, chladenie/mrazenie, transport


Špeciálne požiadavky na vzorky? Ako na to? (H. Danielová)
 - genetické testy
 - funkčné testy
 - vzorky na histológiu a cytológiu
  - vzorky na dermatológiu, mykológiu
 - ionizovaný vápnik


Prečo je hygiena vo veterinárnej praxi dôležitá? (H. Danielová)
 - osobná hygiena
 - čistenie a dezinfekcia povrchov, nástrojov
 - kontrola dezinfekcie
 -nozokomiálne infekcie

 

ODBORNÝ GARANT SEKCIE